Esmalar anlamları ve arapça yazılış şekilleri


1 Allah الله (Diğer bütün isimlerini kapsar.)
2 Rahmân الرحمن Rahman, rahmet sâhibi
3 Rahîm الرحيم Acıyan, merhamet eden
4 Adil العدل Adil olan
5 Afüv العفو Affedici
6 Âhir الآخر Son
7 Alîm العليم Bilen
8 Aliyy العلي Üstün
9 Azîm العظيم Büyük
10 Azîz العزيز Aziz, izzetli.
11 Bâis الباعث 'Seçip ortaya çıkaran'.
12 Bâkî الباقي Sonsuz
13 Bâri البارئ Yaratan
14 Basîr البصير Gören.
15 Bâsit الباسط Ferahlatan, yayan
16 Bâtın الباطن Görünmeyen
17 Bedî البديع Örneksiz yaratan.
18 Berr البَرّ İyilik yapan.
19 Câmi الجامع Toparlayan.
20 Cebbâr الجبّار Güç kullanan.
21 Celîl الجليل Hiddetli.
22 Dâr الضار Zarar veren
23 Evvel الأوّل İlk olan
24 Fettâh الفتّاح Açan, genişlik verici
25 Gaffâr الغفّار Bağışlayıcı.
26 Gafûr الغفور Affeden.
27 Ganî الغني Zengin
28 Habîr الخبير Haberdar
29 Hâdî الهادي Hidayet verici.
30 Hâfıd الخافض Perişan eden.
31 Hafîz الحفيظ Koruyucu
32 Hakem الحكم Hakem
33 Hakîm الحكيم Hikmetli
34 Hakk الحقّ Gerçek, hakîkat.
35 Hâlik الخالق Yaratıcı.
36 Halîm الحليم Yumuşak muamele eden.
37 Hamîd الحميد Övülen
38 Hasîb الحسيب Hesap gören
39 Hayy الحيّ Diri
40 Kābid القابض Alan (Can alan), sıkan.
41 Kādir القادر Kudretli
42 Kahhâr القهّار Kahreden.
43 Kaviyy القويّ Kuvvetli
44 Kayyûm القيّوم Ayakta tutan.
45 Kebîr الكبير Büyük.
46 Kerîm الكريم Cömert.
47 Kuddüs القدّوس Tertemiz.
48 Latîf اللطيف İnce, letafetli
49 Mâcid الماجد Şânlı.
50 Mâlik-ül Mülk مالك الملك Mülkün sâhibi.
51 Mâni المانع Engel olan.
52 Mecîd المجيد Şerefli.
53 Melik الملك Hükümdar.
54 Metîn المتين Sağlam.
55 Mu'ahhir المؤخّر Geride bırakan, erteleyen
56 Mucîb المجيب İcâbet eden.
57 Muğnî المغني Zenginleştiren
58 Muhsî المحسي Sayan
59 Muhyî المحيي Dirilten.
60 Muîd المعيد Döndüren
61 Muiz المعز İzzet veren
62 Mukaddim المقدّم Öne geçiren.
63 Mukît المقيت Besleyen.
64 Muksit المقسط Dürüst veya tasarruflu
65 Muktedir المقتدر İktidar sahibi.
66 Musavvir المصور Tasarımlayan, şekillendiren.
67 Mübdî' المبدىء Varlık veren
68 Müheymin المهيْمن Belirleyici.
69 Mü'min المؤمن Güvenen
70 Mümît المميت Can alan.
71 Müntakim المنتقم İntikam alan
72 Müteâli المتعالِ Yüce
73 Mütekebbir المتكبّر Büyüklenen
74 Müzil المذل Zillet veren.
75 Nâfi النافع Faydalandıran.
76 Nûr النور Nur, Işık
77 Râfi الرافع Yücelten.
78 Rakîb الرقيب Kontrol ve gözetim altında bulunduran.
79 Ra'ûf الرؤوف Esirgeyen.
80 Reşîd الرشيد Doğru yola eriştiren.
81 Rezzâk الرزّاق Rızıklandıran.
82 Sabûr الصبور Sabırlı olan.
83 Samed الصمد Samed
84 Şehîd الشهيد Şâhit.
85 Şekûr الشكور Teşekkür eden
86 Selām السلام Esenlik kaynağı.
87 Semî السميع İşiten.
88 Tevvâb التوّاب Tövbelere kucak açan.
89 Vâcid الواجد İcâd eyleyen, varlığı kendinden olan
90 Vâhid الواحد Bir
91 Vâlî الوالي Yöneten.
92 Vâris الوارث Bütün servetlerin gerçek sâhibi
93 Vâsi الواسع Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan
94 Vedûd الودود Sevilen.
95 Vehhâb الوهّاب Karşılıksız bolca veren.
96 Vekîl الوكيل Vekil kılınan
97 Velî الولي Veli, dost
98 Zâhir الظاهر Aşikâr olan
99 Zülcelâl-i vel-İkrâm ذو الجلال والإكرام Şanlı ve İkrâmlı.